De implementatie van Salesforce vereist een duidelijk plan en professionele aanpak

Salesforce Optimalisatie

Salesforce heeft afgelopen jaren een flinke groei in marktaandeel gerealiseerd. Er zijn steeds meer bedrijven die de voordelen van werken met Software as a Service omarmen en overstappen naar 'Cloud based' werken. Toch horen we regelmatig ook minder positieve ervaringen. Bedrijven of organisaties die er niet in slagen de verwachtingen waar te maken. Salesforce implementaties die niet goed van de grond komen of gebruikers die toch vast blijven houden aan hun eigen ingesleten werkwijzen.

Salesforce vereist geen installaties en je hebt in 5 minuten een eigen Salesforce omgeving. De implementatie van iedere applicatie vereist echter wel een duidelijk plan en professionele aanpak, Salesforce vormt hierop geen uitzondering. Wat wil je met de applicatie bereiken, welk probleem ga je oplossen, hoe ziet een proces er nu en na de implementatie uit, hoe worden medewerkers betrokken, hoe ga je de gebruikers trainen etc..

In de praktijk komt het nogal eens voor dat men snel met Salesforce CRM aan de slag gaat zonder goed te toetsen of deze, standaard op Amerikaanse verkoopstijl ingerichte, applicatie wel past bij de eigen organisatie. Salesforce heeft alles in zich om geheel afgestemd te worden op het eigen proces, maar dit wordt soms nagelaten. Salesforce implementaties waarbij alleen gebruikers zijn aangemaakt en wat contacten en accounts zijn geïmporteerd, komen nog steeds voor. Gevolg: gebruikers snappen niet goed hoe het salesproces in CRM werkt en gaan zelf maar wat aanrommelen. Zijn in zo'n situatie de rechten ook nog niet goed ingericht en heeft iedere gebruiker beheerdersrechten dan kan er een wirwar aan objecten en velden ontstaan.

Gebruik je al Salesforce maar worstel je er mee eruit te halen wat je er van verwacht?
Wij kunnen een QuickScan uitvoeren en zo achterhalen waar er verbeterpunten liggen.

Quickscan

Gebruik je al Salesforce maar worstel je er mee eruit te halen wat je er van verwacht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen een QuickScan uitvoeren en zo achterhalen waar er verbeterpunten liggen. In een QuickScan onderzoeken we niet alleen de huidige inrichting van Salesforce, we interviewen ook medewerkers en brengen de huidige werkwijzen in kaart. Het resultaat is inzage in het werkelijke proces en een duidelijk advies over mogelijke verbeterpunten. We helpen je uiteraard ook graag bij de realisatie.

Quickscan

Gebruik je al Salesforce maar worstel je er mee eruit te halen wat je er van verwacht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij kunnen een QuickScan uitvoeren en zo achterhalen waar er verbeterpunten liggen. In een QuickScan onderzoeken we niet alleen de huidige inrichting van Salesforce, we interviewen ook medewerkers en brengen de huidige werkwijzen in kaart. Het resultaat is inzage in het werkelijke proces en een duidelijk advies over mogelijke verbeterpunten. We helpen je uiteraard ook graag bij de realisatie.

Data Optimalisatie

Heb je moeite met het vinden van de juiste klant in Salesforce door een veelvoud aan dezelfde accounts of contacts? Klopt je salesfunnel niet doordat leads of opportunities dubbel ingevoerd worden? Salesforce is de beste CRM oplossing ter wereld maar ook voor Salesforce geldt: garbage in is garbage out. Kwaliteit van data is essentieel voor het genereren van de juiste informatie. Goede data is een hygiëne factor maar ontstaat niet vanzelf. Het correct invoeren van gegevens vergt aandacht en in drukke tijden zijn foutjes zo gemaakt.

Het koppelen van webformulieren aan Salesforce is populair. Gegevens stromen zo vanaf de website Salesforce binnen. Handig voor allerhande toepassingen zoals het melden van storingen, het kopen van producten of het inschrijven op opleidingen. Medewerkers zijn minder tijd kwijt met invoeren van gegevens en hebben meer tijd voor zaken die echt klantwaarde opleveren. Prachtig, maar wat is de kwaliteit van de gegevens die zo Salesforce binnen stromen? Hoe voorkom je dubbele invoer? Levert het wel echt tijdsbesparing op of zijn de medewerkers alsnog druk met het corrigeren?

Wij kunnen je helpen het databeheer in Salesforce te optimaliseren zodat de kwaliteit van data geborgd wordt zonder dat het medewerkers veel tijd kost. Met het instellen van de juiste validatieregels kan vaak al een hele slag worden gemaakt. Een implementatie van een ontdubbeltool maakt het herkennen en voorkomen van dubbele data eenvoudig. Wij hebben veel ervaring in het ontdubbelen van data in zowel standaard als custom objecten.

Data Optimalisatie

Heb je moeite met het vinden van de juiste klant in Salesforce door een veelvoud aan dezelfde accounts of contacts? Klopt je salesfunnel niet doordat leads of opportunities dubbel ingevoerd worden? Salesforce is de beste CRM oplossing ter wereld maar ook voor Salesforce geldt: garbage in is garbage out. Kwaliteit van data is essentieel voor het genereren van de juiste informatie. Goede data is een hygiëne factor maar ontstaat niet vanzelf. Het correct invoeren van gegevens vergt aandacht en in drukke tijden zijn foutjes zo gemaakt.

Het koppelen van webformulieren aan Salesforce is populair. Gegevens stromen zo vanaf de website Salesforce binnen. Handig voor allerhande toepassingen zoals het melden van storingen, het kopen van producten of het inschrijven op opleidingen. Medewerkers zijn minder tijd kwijt met invoeren van gegevens en hebben meer tijd voor zaken die echt klantwaarde opleveren. Prachtig, maar wat is de kwaliteit van de gegevens die zo Salesforce binnen stromen? Hoe voorkom je dubbele invoer? Levert het wel echt tijdsbesparing op of zijn de medewerkers alsnog druk met het corrigeren?

Wij kunnen je helpen het databeheer in Salesforce te optimaliseren zodat de kwaliteit van data geborgd wordt zonder dat het medewerkers veel tijd kost. Met het instellen van de juiste validatieregels kan vaak al een hele slag worden gemaakt. Een implementatie van een ontdubbeltool maakt het herkennen en voorkomen van dubbele data eenvoudig. Wij hebben veel ervaring in het ontdubbelen van data in zowel standaard als custom objecten.

Gebruiksvriendelijkheid

Applicaties moeten eigenlijk zo eenvoudig in gebruik zijn dat een handleiding overbodig is. Salesforce CRM biedt heel veel, maar organisaties gebruiken in de regel maar een klein deel. Dit kan er toe leiden dat gebruikers geconfronteerd worden met velden en objecten die in het proces niet gebruikt worden maar die wel in de interface zichtbaar zijn, met alle verwarring van dien. Hierin schuilt ook een gevaar dat gebruikers die velden en objecten wel gaan gebruiken om hun eigen variant van het proces te creëren, iets wat nogal eens gebeurt bij omgaan met uitzonderingen.

Wij benaderen IT vanuit het "Keep It Simple, Stupid" principe. Alles wat niet gebruikt wordt, zou niet zichtbaar moeten zijn. Gelukkig biedt Salesforce uitgebreide mogelijkheden om de interface af te stemmen op de diverse gebruikers. Door het goed inrichten van profielen, de rechtenstructuur en layout pagina's kan er een situatie worden gecreëerd waarin iedere gebruiker en interface krijgt die helemaal is afgestemd op zijn of haar werkzaamheden.

Zijn medewerkers niet super enthousiast over Salesforce, vinden ze het lastig of gebruikt niet iedereen Salesforce op de juiste manier? Laat ons dan eens de inrichting optimaliseren. Vaak kunnen we met wat opruimwerk en kleine wijzigingen al het verschil maken.

Gebruiksvriendelijkheid

Applicaties moeten eigenlijk zo eenvoudig in gebruik zijn dat een handleiding overbodig is. Salesforce CRM biedt heel veel, maar organisaties gebruiken in de regel maar een klein deel. Dit kan er toe leiden dat gebruikers geconfronteerd worden met velden en objecten die in het proces niet gebruikt worden maar die wel in de interface zichtbaar zijn, met alle verwarring van dien. Hierin schuilt ook een gevaar dat gebruikers die velden en objecten wel gaan gebruiken om hun eigen variant van het proces te creëren, iets wat nogal eens gebeurt bij omgaan met uitzonderingen.

Wij benaderen IT vanuit het "Keep It Simple, Stupid" principe. Alles wat niet gebruikt wordt, zou niet zichtbaar moeten zijn. Gelukkig biedt Salesforce uitgebreide mogelijkheden om de interface af te stemmen op de diverse gebruikers. Door het goed inrichten van profielen, de rechtenstructuur en layout pagina's kan er een situatie worden gecreëerd waarin iedere gebruiker en interface krijgt die helemaal is afgestemd op zijn of haar werkzaamheden.

Zijn medewerkers niet super enthousiast over Salesforce, vinden ze het lastig of gebruikt niet iedereen Salesforce op de juiste manier? Laat ons dan eens de inrichting optimaliseren. Vaak kunnen we met wat opruimwerk en kleine wijzigingen al het verschil maken.