Voor een breed scala aan applicaties zijn kant en klare koppelingen te verkrijgen.

Salesforce Integratie

In een geoptimaliseerd proces beschikken medewerkers op ieder moment over de juiste informatie voor de uit te voeren taak en is de tijd die nodig is voor de invoer van de benodigde gegevens geminimaliseerd. Dit is het eenvoudigst te realiseren wanneer men voor alle taken dezelfde applicatie kan gebruiken. Een soort wonderdoekje voor alles. Maar is dit wel zo handig? Voor sommige taken zijn er al applicaties beschikbaar die perfect bepaalde taken ondersteunen.

Het wiel opnieuw uitvinden omdat alles koste wat het kost binnen één applicatie moet worden gehouden is vaak erg kostbaar en het resultaat lang niet altijd bevredigend. Een 'Best of Breed' strategie waarin men per taak(gebied) de beste applicatie op de markt gebruikt kan zeer succesvol zijn. Voorwaarde is dan wel dat deze applicaties goed onderling integreren, de medewerker moet immers niet belast worden met dubbele invoer of meerdere applicaties moeten gebruiken bij de uitvoering van één taak

Hoewel het technisch mogelijk is om de gehele administratie in Salesforce onder te brengen komt het in de praktijk toch veel voor dat bepaalde processen nog vanuit andere applicaties zoals een boekhoudpakket of ERP applicatie ondersteunt worden. Ook voor marketing worden in de regel specialistische tools ingezet. Een integratie met deze applicaties is dan wenselijk om dubbele invoer te voorkomen, dataintegriteit te waarborgen en te voorkomen dat medewerkers meerdere applicaties tegelijk moeten raadplegen.

Een goede integratie verbetert de effectiviteit van alle betrokken applicaties. Het geheel wordt meer dan de som der delen.

Voor een breed scala aan applicaties zijn kant en klare koppelingen met Salesforce voorhanden. Mocht er geen koppeling beschikbaar zijn of een bestaande koppeling is niet toereikend, biedt Salesforce een uitgebreide interface. Met deze interface kunnen wij voor u een Salesforce integratie op maat realiseren.

Koppeling Microsoft 365

Gebruikt u Microsoft 365 en Salesforce? Dan is File 365 een onmisbare aanvulling!

File 365 maakt het mogelijk de krachten van Salesforce en Microsoft 365 te bundelen. Gebruik Salesforce voor het automatiseren van uw processen en het gestructureerd opslaan van data. Gebruik de features in Microsoft 365 zoals het samenwerken in bestanden en het offline synchroniseren van bestanden. 

Lees meer

Koppeling On-premise applicaties

Een koppeling tussen Salesforce en een ERP applicatie kan er voor zorgen dat informatie in beide applicaties gebruikt kan worden zonder dat deze dubbel hoeft te worden ingevoerd. Het maakt het ook mogelijk administratieve processen geleidelijk te vernieuwen zonder dat het bestaande systeem direct vervangen hoeft te worden. Knelpunten in processen kunnen met behulp van Salesforce worden opgelost zonder grote wijzigingen aan te hoeven brengen in verouderde systemen.

Wij beschikken over veel kennis van SQL en Microsoft System Integration Services, we werken makkelijk met bestaande API's en hebben ruime ervaring in het realiseren van maatwerkkoppelingen.

Koppeling On-premise applicaties

Een koppeling tussen Salesforce en een ERP applicatie kan er voor zorgen dat informatie in beide applicaties gebruikt kan worden zonder dat deze dubbel hoeft te worden ingevoerd. Het maakt het ook mogelijk administratieve processen geleidelijk te vernieuwen zonder dat het bestaande systeem direct vervangen hoeft te worden. Knelpunten in processen kunnen met behulp van Salesforce worden opgelost zonder grote wijzigingen aan te hoeven brengen in verouderde systemen.

Wij beschikken over veel kennis van SQL en Microsoft System Integration Services, we werken makkelijk met bestaande API's en hebben ruime ervaring in het realiseren van maatwerkkoppelingen.

Koppeling met Websites

Websites spelen een belangrijke rol bij het leveren van diensten of producten. Van contactverzoek tot het bestellen van producten, een website is in de regel de eerste plaats waar een klant gegevens aanlevert. Een klant vult gegevens in op een webformulier en deze gegevens worden vervolgens in diverse bedrijfsprocessen verder verwerkt. Niet zelden wordt informatie ingevoerd op een webformulier per mail verstuurd naar de afdeling die deze informatie dan handmatig moet verwerken. Dat kan efficiënter.

Door een koppeling te maken tussen Salesforce en het content management systeem van de website kan de informatiestroom geoptimaliseerd worden en wordt handmatige invoer beperkt. Dit biedt veel mogelijkheden tot het verbeteren van de klantbeleving door marketing automation en snelle orderafhandeling. De informatiestroom kan bovendien twee kanten op. De productcatalogus kan in Salesforce worden beheerd en productinformatie zoals beschikbaarheid en andere variabele data kunnen automatisch actueel op de website worden getoond.

Een van onze klanten is een toonaangevend opleidingsinstituut. Het is belangrijk dat informatie over de beschikbaarheid van programma's op de website altijd actueel is. Voor deze klant hebben wij in samenwerking met de webbouwer een koppeling gerealiseerd tussen Salesforce en het content managementsysteem Sitecore. Deze koppeling stelt de klant in staat het volledige inschrijvingsproces in Salesforce af te handelen. Wanneer een klant het inschrijfformulier op de website invult, wordt de informatie rechtstreeks in Salesforce opgeslagen waardoor de inschrijving snel kan worden verwerkt. Het aantal deelnemers van de betreffende training wordt direct bijgewerkt en de beschikbaarheid op de website wordt automatisch aangepast.

Gebruik je Salesforce en heb je een website? Wij adviseren je graag over de voordelen die het koppelen van beiden op kan leveren.

Koppeling met Websites

Websites spelen een belangrijke rol bij het leveren van diensten of producten. Van contactverzoek tot het bestellen van producten, een website is in de regel de eerste plaats waar een klant gegevens aanlevert. Een klant vult gegevens in op een webformulier en deze gegevens worden vervolgens in diverse bedrijfsprocessen verder verwerkt. Niet zelden wordt informatie ingevoerd op een webformulier per mail verstuurd naar de afdeling die deze informatie dan handmatig moet verwerken. Dat kan efficiënter.

Door een koppeling te maken tussen Salesforce en het content management systeem van de website kan de informatiestroom geoptimaliseerd worden en wordt handmatige invoer beperkt. Dit biedt veel mogelijkheden tot het verbeteren van de klantbeleving door marketing automation en snelle orderafhandeling. De informatiestroom kan bovendien twee kanten op. De productcatalogus kan in Salesforce worden beheerd en productinformatie zoals beschikbaarheid en andere variabele data kunnen automatisch actueel op de website worden getoond.

Een van onze klanten is een toonaangevend opleidingsinstituut. Het is belangrijk dat informatie over de beschikbaarheid van programma's op de website altijd actueel is. Voor deze klant hebben wij in samenwerking met de webbouwer een koppeling gerealiseerd tussen Salesforce en het content managementsysteem Sitecore. Deze koppeling stelt de klant in staat het volledige inschrijvingsproces in Salesforce af te handelen. Wanneer een klant het inschrijfformulier op de website invult, wordt de informatie rechtstreeks in Salesforce opgeslagen waardoor de inschrijving snel kan worden verwerkt. Het aantal deelnemers van de betreffende training wordt direct bijgewerkt en de beschikbaarheid op de website wordt automatisch aangepast.

Gebruik je Salesforce en heb je een website? Wij adviseren je graag over de voordelen die het koppelen van beiden op kan leveren.

MailChimp

MailChimp heeft een eigen gratis integratie app in de Salesforce Appexchange die op zichzelf al best wat mogelijkheden biedt. Er zijn echter ook andere integratietools beschikbaar die tegen een geringe vergoeding gebruikt kunnen worden om de integratie te verbeteren. Door het combineren van een paar van deze tools kan er een integratie worden gerealiseerd waarbij de volledige emailmarketing vanuit Salesforce wordt aangestuurd zonder dat dit gepaard gaat met hoge maandlasten. De maandelijkse nieuwsbrief gaat er automatisch uit, opt-outs automatisch verwerkt en de resultaten direct in Salesforce zichtbaar.

Maar er kan nog veel meer. In MailChimp bestaat de mogelijkheid email's te personaliseren. De inhoud van de mail wordt aangepast naar gelang de ontvanger. Waarom de klant die zojuist product X heeft aangeschaft nog 'lastig' vallen met een promotie van product X? Door slim gebruik te maken van de segmentatie mogelijkheden in MailChimp en deze te koppelen aan campagnes in Salesforce kun je al starten met gepersonaliseerd aanspreken van verschillende doelgroepen, zonder dat dit veel extra beheer van allerlei emaillijsten met zich mee brengt. Binnen Salesforce is te realiseren dat contacten op basis van criteria automatisch aan bepaalde campagnes worden toegewezen. Het handmatig bijwerken van emaillijsten behoort daarmee tot het verleden.

Wij hebben ervaring met het integreren van MailChimp en Salesforce en zijn in staat met een slimme combinatie van tools en een klein beetje maatwerk een groot deel van de email marketing te automatiseren.

Mailchimp

MailChimp heeft een eigen gratis integratie app in de Salesforce Appexchange die op zichzelf al best wat mogelijkheden biedt. Er zijn echter ook andere integratietools beschikbaar die tegen een geringe vergoeding gebruikt kunnen worden om de integratie te verbeteren. Door het combineren van een paar van deze tools kan er een integratie worden gerealiseerd waarbij de volledige emailmarketing vanuit Salesforce wordt aangestuurd zonder dat dit gepaard gaat met hoge maandlasten. De maandelijkse nieuwsbrief gaat er automatisch uit, opt-outs automatisch verwerkt en de resultaten direct in Salesforce zichtbaar.

Maar er kan nog veel meer. In MailChimp bestaat de mogelijkheid email's te personaliseren. De inhoud van de mail wordt aangepast naar gelang de ontvanger. Waarom de klant die zojuist product X heeft aangeschaft nog 'lastig' vallen met een promotie van product X? Door slim gebruik te maken van de segmentatie mogelijkheden in MailChimp en deze te koppelen aan campagnes in Salesforce kun je al starten met gepersonaliseerd aanspreken van verschillende doelgroepen, zonder dat dit veel extra beheer van allerlei emaillijsten met zich mee brengt. Binnen Salesforce is te realiseren dat contacten op basis van criteria automatisch aan bepaalde campagnes worden toegewezen. Het handmatig bijwerken van emaillijsten behoort daarmee tot het verleden.

Wij hebben ervaring met het integreren van MailChimp en Salesforce en zijn in staat met een slimme combinatie van tools en een klein beetje maatwerk een groot deel van de email marketing te automatiseren.